Algemene voorwaarden B&B Het vliegend varken te Genk.

 

Algemeen.

Paula Quax is eigenaresse en beheerder van B&B Het vliegend varken.

De eigenaresse kan zich laten vervangen door een familielid of een kennis, mocht dit door omstandigheden nodig zijn.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van B&B Het vliegend varken, Delweg 61 te Genk (België).

Met het aangaan van een verblijfsovereenkomst gaan deze algemene voorwaarden van kracht.

Op verzoek wordt een exemplaar van deze algemene voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.

De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.

Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in B&B Het vliegend varken zijn voor rekening van de gebruikers.

Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers tijdens het verblijf te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.

Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen.

De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, de toegang tot B&B Het vliegend varken ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.

Gasten van B&B Het vliegend varken dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.

 

Reservering en bevestiging.

De verblijfsovereenkomst kan per e-mail of via het reserveringsformulier op de website worden aangegaan.

Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt B&B Het vliegend varken een bevestiging per e-mail met een betalingsverzoek . U betaalt de helft van de verblijfskosten als aanbetaling. Op dat moment is de reservering “in optie” en worden de door u gekozen dagen voor u vrijgehouden. Indien de betaling binnen de gestelde termijn door B&B Het vliegend varken is ontvangen, dan is de reservering definitief. Hier ontvangt u per e-mail bericht van. Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn ontvangen is, dan vervalt de optie en de reserveringsaanvraag.

 

 Betaling.

De helft van de verblijfskosten dienen binnen 5 werkdagen na de reserveringsaanvraag te worden voldaan op het bankrekeningnummer . De andere helft van Uw verblijfskosten betaalt U bij het inchecken.

In uitzonderlijke gevallen en alleen in overleg kunnen de verblijfskosten bij aankomst contant worden voldaan. 

De actuele tarieven vindt u terug onder ‘Prijzen’ op de website.

We hanteren een sleutelborg van € 100  en deze dient U contant te betalen tijdens het inchecken. Ontbijt bij losse kamer verhuur en toeristenbelasting dienen bij het inchecken ook per contant te gebeuren.

 

Annulering.

We begrijpen dat er altijd onvoorziene omstandigheden kunnen zijn waardoor U niet kunt komen. Mocht dat het geval zijn, dan vragen wij U vriendelijk dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden.

Bij tijdige annulering tot 30 dagen voor de ingangsdatum van Uw verblijf vindt volledige restitutie plaats.

( dus U krijgt Uw aanbetaling terug ) 

   Daarna vindt er geen restitutie plaats.

Wij adviseren u dan ook om te overwegen een annuleringsverzekering af te sluiten, mocht u deze nog niet hebben.

 

Huishoudelijk reglement:

Aankomst en vertrek

Op de dag van aankomst bent u tussen 17.00 en 19.00 uur van harte welkom in de B&B. Later aankomen is eventueel mogelijk, maar wel even in overleg. Bagage kan indien dit mogelijk is voor ons eerder worden gebracht.

Op de dag van vertrek nemen we graag tegen 11.00 uur weer afscheid.

Ter legitimatie zullen wij u vragen om uw paspoort of identiteitsbewijs te tonen. Hiervan zullen we een kopie maken die uiterlijk 7 werkdagen na uw vertrek vernietigd zal worden.

Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

 

Uw verblijf.

Gebruik van B&B Het vliegend varken door andere personen dan de huurders, is niet toegestaan.

Wij vragen U vriendelijk tijdens uw verblijf netjes met de inventaris en het meubilair om te gaan.

Ook vragen we U vriendelijk om geen geluidsoverlast te veroorzaken. Respecteer de rustige uren tussen 23.00 en 7.00 uur.

 

Veiligheid en Milieu.

Parkeren kan gratis op eigen terrein.

Afval kunt u gescheiden deponeren in de daarvoor bestemde vuilbakken.

Een EHBO-doos is aanwezig.

Een huisdier meenemen is niet mogelijk.

De B&B is volledig rookvrij, buiten roken mag natuurlijk wel, maar deponeer Uw peuken netjes in de voorziene asbak.